Wat is een depressie?

Wat is een depressie? Hoeveel mensen hebben er last van? Kan je werken met een depressie en ben je er open over op je werk. Op deze pagina vind je antwoorden op deze vragen.

Depressie is een ingewikkelde ziekte waarbij verschillende delen van je hersenen betrokken zijn. Kenmerken van een depressie zijn rusteloosheid, somberheid, concentratieproblemen en een verminderd gevoel van eigenwaarde. Iemand die depressief is, lijdt mentaal, beleeft nergens meer plezier aan en heeft weinig energie om iets te ondernemen.

Hoe lang duurt een depressie?

De duur en het verloop van een depressie variëren sterk per persoon. Een depressie kan een paar weken of een aantal maanden duren. Ongeveer de helft van de volwassenen met een depressie herstelt na 6 maanden. Bij 50% van de mensen duurt een depressieve periode korter dan drie maanden. Bij 15 tot 20% van de patiënten wordt de depressie chronisch, dan kan de depressie meerdere jaren aanhouden. Periodes met zware klachten worden dan soms afgewisseld met periodes waarin het beter gaat. Sommige mensen raken in hun leven één keer depressief, andere mensen krijgen vaker last van een depressie. De kans op een terugval is groot. Daarom is er bij de behandeling van depressie steeds meer aandacht voor het voorkomen van een terugval.

Hoeveel mensen krijgen een depressie?

Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat in Nederland ongeveer een kwart van de volwassenen van 18-75 jaar ooit in het leven te maken krijgt met een depressie (2019-2022). Elk jaar geldt dat voor ongeveer 9% van de volwassenen. Vrouwen in de leeftijdscategorie 18-34 jaar hebben de grootste kans op een depressie (2019-2022). Zie voor meer informatie het onderzoek van het Trimbos Instituut.

Oorzaak van een depressie

Er is niet één speciale oorzaak voor het ontstaan van een depressie. Het is bijna altijd het gevolg van een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren.

Werken en een depressie

Werk zorgt voor structuur, een inkomen, sociale contacten, zelfvertrouwen en waardering. Onder de juiste omstandigheden draagt werk vaak bij aan herstel, maar een depressie kan ook invloed hebben op je werk. Zowel op de inhoud van je werk als hoe je omgaat met je collega’s en leidinggevenden. Het kan helpen om in gesprek te gaan met je leidinggevende en collega’s om te bespreken wat jij nodig hebt om je werk goed uit te voeren.

Werk kan ook een risico zijn voor het ontwikkelen en in stand houden van een depressie. Uit onderzoek komen een hoge werkdruk, weinig controle over taken en weinig support op het werk naar voren als risico.

Trimbos Instituut geeft aan dat een depressie bovenaan in de ranglijst van aandoeningen staat met de hoogste verzuimkosten. Op jaarbasis worden de kosten van verzuim door een depressie geschat op ongeveer € 1,8 miljard (2007-2009).

Heb je last (gehad) van een depressie en wil je graag (blijven) werken? Er zijn diverse mogelijkheden en ondersteuningsmogelijkheden als je op zoek bent naar werk. Kijk op voor meer informatie op de pagina Aan het werk of ga naar Het Project Hoofdzaak } Werk voor meer informatie.

Open zijn over een depressie op je werk:

Ben je open op je werk over je psychische kwetsbaarheid, dat is voor velen een lastige vraag.  Angst voor vooroordelen speelt daarbij een rol. En dat is niet geheel onterecht. Uit recent onderzoek van Tranzo / Tilburg Universiteit onder leidinggevenden blijkt dat 64% huiverig is om een sollicitant aan te nemen als hij/zij weet dat diegene ‘iets psychisch’ heeft of heeft gehad.

Open zijn tijdens je sollicitatie wordt afgeraden, omdat je dan nog geen band hebt opgebouwd met je werkgever of leidinggevende. Uit onderzoek blijkt verder dat nadenken over open zijn en daarin je eigen afwegingen maken, wel heel goed is. Bedenk tegen wie je open wilt zijn en waarover. Het is vaak niet nodig om diagnoses te delen, aangeven wat jij nodig hebt om goed te functioneren is al voldoende. Wanneer psychische aandoeningen bespreekbaar worden, kunnen werknemers en werkgevers samen tot oplossingen komen. Hieronder de voor en nadelen van openheid op de werkvloer.

Voor- en nadelen


Voordelen van open zijn op je werk over je psychische kwetsbaarheid:

 • Je kunt steun en begrip krijgen van leidinggevende en/ of collega’s.
 • Er kunnen werkaanpassingen worden gedaan als dat nodig is.
 • Je kunt jezelf zijn zonder dingen te hoeven verbergen én het draagt bij aan een werkklimaat waarin iedereen meetelt.

Nadelen over open zijn op je werk over je psychische kwetsbaarheid:

 • Minder promotiekansen, soms zelfs ontslag.
 • Minder kans op contractverlenging, minder kans op behoud van werk bij een reorganisatie.
 • Minder kans op (extra) inzet van de werkgever bij re-integratie-inspanningen.
 • Vormen van uitsluiting en loonverschillen.

Infographic Stigma psychische aandoeningen en solliciteren

Ben je open tijdens je sollicitatie?

Meer weten over wat je beter wel en niet kan vertellen over je psychische kwetsbaarheid tijdens een sollicitatie?

Klik hier voor de infographic.

Meer informatie over werk en depressie

 • kwaliteitsinstituut Akwa, geïnitieerd door ggz-organisaties, heeft een gespreksleidraad ontwikkeld met negen thema’s rond werk. Deze thema’s helpen om te bepalen wat op dit moment belangrijk is voor jou. Elk thema bestaat uit 3 onderdelen: een aantal vragen waarmee je de situatie in kaart kunt brengen, een korte toelichting en verwijzingen naar meer informatie. Klik hier de gespreksleidraad.
 • Op Arbeid als Medicijn vind je ook de gespreksleidraad en meer informatie die helpt  mensen met psychische problemen, betrokken werkgevers en professionals om werk in te zetten voor het bevorderen van gezondheid en herstel.
 • Bij de belangenvereniging MIND vind je meer informatie over psychische kwetsbaarheid en werk.
 • Ggz-instellingen werken vaak met IPS (individuele plaatsing en steun). IPS is een methode om mensen met een (ernstige)psychische aandoening die graag willen werken, te helpen bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan. Voor meer informatie ga naar: Werken met IPS.
 • Carol 2.0  is een hulpmiddel dat helpt om persoonlijke keuzes te maken rond openheid over je psychische kwetsbaarheid.
 • In de podcast van BNR geeft Evelien Brouwers, hoogleraar Psychische Gezondheid en Duurzame Inzetbaarheid in Arbeid aan de Tilburg University, uitleg over wel of niet open zijn over je psychische kwetsbaarheid.
 • Lees hier een artikel over openheid op werk: https://aukjesmit.nl/wp-content/uploads/2017/04/LV-2017-02-08.pdf.
 • Lees hier een krantenartikel over openheid op werk: https://www.volkskrant.nl/werken/vertel-ik-op-mijn-werk-over-mijn-depressie~b9a153e5/.
 •   Beluister de podcastserie Donkergrijze cellen over angsten en depressie van De Hersenstichting
Abonneer op onze nieuwsbrief
Total
0
Share