Stand van zaken bij Hoofdzaak } Werk

In het Hoofdzaak Werk-Journaal is het laatste nieuws uit de regio te zien over het project Hoofdzaak } Werk, dat meer baankansen realiseert voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In het journaal ontvangen we gasten in de studio en tonen we filmpjes vanuit de verschillende arbeidsmarktregio’s, zodat regio’s bij elkaar een kijkje in de keuken kunnen nemen en van elkaars ervaringen kunnen leren. Bedoeld voor iedereen die bij dit project betrokken is en zich hard maakt voor meer duurzame banen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

In dit Hoofdzaak Werk Journaal

Stand van zaken bij Hoofdzaak } Werk

Aan tafel van het derde Hoofdzaak Werk Journaal deze keer Jan Markerink en Cris Bergmans. Met veel bestuurlijke en strategische ervaring op zak, is Jan als programmamanager begin 2022 (?) aan de slag gegaan voor het project Hoofdzaak } Werk. Zijn evenknie Cris Bergmans is jarenlang werkzaam geweest in en voor de ggz en bij kenniscentrum Phrenos en is in die hoedanigheid betrokken bij de implementatie van IPS trajecten in de arbeidsmarktregio’s. De Hoofdzaak } Werk-trein was al even onderweg toen Markerink en Bergmans opstapten en zij  -letterlijk- een rondgang langs alle regio’s maakten. De opdracht die zij meekregen is drieledig: de samen­werking tussen de verschillende arbeidsmarktregio’s verbeteren, erop toezien dat de 3500 re-integratietrajecten per jaar gerealiseerd worden en ervoor zorgen dat de financiering van de trajecten ook na 2024 doorloopt. Veel gaat goed, zo konden Markerink en Bergmans tijdens hun rondgang vaststellen. In arbeidsmarktregio’s waar sprake is van gedeelde projectleiding-en verantwoordelijkheid, verloopt de opschaling van het aantal re-integratietrajecten goed. Als ook de Werkgeverservicepunten zijn aangehaakt én ervaringsdeskundigen in de projectteams zijn opgenomen, worden -zo blijkt- goede resultaten geboekt. Voorbeelden van arbeidsmarktregio’s waar de opschaling voorspoedig gaat, zijn de regio’s Flevoland en Amersfoort. Beiden hebben momenteel zo’n 100 lopende trajecten. Toch verloopt niet alles zoals gewenst. Hoewel er in 2021 door de overheid 21 miljoen beschikbaar is gesteld voor het uitrollen van re-integratietrajecten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die in een gemeentelijk traject zitten, is de IPS-regeling nog niet operationeel. “De werkelijkheid is soms weerbarstig”, vat Markerink het samen. Door juridische obstakels, bijvoorbeeld de wet Algemene verordening gegevens­bescherming, was de uitwisseling van gegevens tussen verschillende partijen tot dusver ingewikkeld. Bergmans: “De IPS-regeling zal waarschijnlijk voor het eind van het jaar operationeel zijn en dan kunnen de trajecten die in 2022 van start zijn gegaan, met terugwerkende kracht worden betaald. Het goede nieuws is dat we inmiddels ook voor 2023 en 2024 de toezegging binnen hebben.”
Play Video
Play Video

Kijk hier de fragmenten uit het Hoofdzaak Werk-Journaal

Play Video

Reportage werkgever Portaal

Als adviseur Human Resource Development bij woningcorporatie Portaal heeft Marscha Ammerlaan inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel staan. Dat is deels het gevolg van de Banenafspraak in 2015, maar meer nog is het de inclusieve wind die door het bedrijf waait. In het filmpje legt Marscha uit waarom de dienstverbanden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (dat kunnen werknemers zijn met een lichamelijke beperking maar ook met een psychische kwetsbaarheid) vaak zo succesvol verlopen bij Portaal. Welke investering doet de woningcorporatie om dit te bereiken? Hoe verloopt de matching? Hoe ziet de begeleiding er uit? En hoe worden de werk-en kantoorruimtes ingericht?

Marscha biedt een blik in de werkomgeving van Portaal en vertelt over de do’s en dont’s van het inclusieve werkgeverschap.

 

Reportage werknemer Portaal

Suzan is bij Portaal terecht gekomen via een IPS-traject. Na een lange periode van uitval vond ze haar eerste baan door middel van een uitgebreid matchingstraject met de woningcorporatie. Onder begeleiding van haar IPS-coach Anke zette Suzan (opnieuw) haar eerste stappen op de werkvloer. Waar ze voor haar eerste functie binnen het bedrijf nog niet heel prominent aanwezig en zichtbaar was, is dat voor haar huidige baan beslist niet het geval: Sinds kort bemenst Suzan -samen met twee andere collega’s met een psychische kwetsbaarheid- de receptie van het hoofdkantoor van Portaal in Utrecht. Daarmee is ze letterlijk het visitekaartje van het bedrijf geworden; een baan die ze voor zichzelf in het verleden niet voor mogelijk zou hebben gehouden.

Play Video

Vragen aan Kristel Kepers?

Kristel is Procesregisseur van Hoofdzaak } Werk in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant en neemt namens de gemeente Tilburg aan het project deel en  werkt vanuit UWV als Senior Adviseur bij het WerkgeversServicepunt.

Heb je vragen aan Kristel Kepers over de werkwijze in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant? Of wil je meer weten over de mogelijke inzet van het WerkgeversServicepunt bij het matchen van werkgever en werknemer?

Neem dan contact op met Kristel:
Kristel Kepers
T  06 11 03 64 00
E  Kristel.kepers@uwv.nl  | www.wspmiddenbrabant.nl

Wat houdt het project Hoofdzaak } Werk precies in?

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam en betaald aan het werk. Dat is het doel van het project Hoofdzaak } Werk van het convenant Sterk door Werk. In de animatiefilm over het project is te zien hoe gemeenten, zorgverzekeraars, UWV, ggz en werkgevers met arbeidsmarktregio’s samenwerken om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar een baan te begeleiden.

Bekijk hier de animatie.

Play Video

Lees alles over het project hoofdzaak werk hier. https://sterkdoorwerk.nl/hoofdzaakwerk/

Van Q & A tot achtergrond informatie voor professionals die betrokken zijn bij het project Hoofdzaak } Werk

Lees alles over het project hoofdzaak werk hier. https://sterkdoorwerk.nl/hoofdzaakwerk/

Van Q & A tot achtergrond informatie voor professionals die betrokken zijn bij het project Hoofdzaak } Werk

WIST JE DAT?

 Re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) leidt bij 44% van de deelnemers binnen 30 maanden tot betaald werk

Generieke module Arbeid als Medicijn

Hoe kun je als professional mensen met psychische problemen zo ondersteunen dat ze duurzaam aan de slag kunnen? Dat lukt alleen door samen te werken. Door het gesprek over werk zowel met de cliënt als met de collega-professionals uit andere organisaties aan te gaan.

Om het gesprek over werk op gang te brengen is er een generieke module ontwikkeld. 

De gespreksleidraad Arbeid als Medicijn  is bedoeld om tijdens de intake en de behandeling gericht aandacht te besteden aan de rol van arbeid bij het ontstaan, het voortduren en het herstel van psychische problemen. Daarnaast is er nu ook de leidraad casuistiek. Deze leidraad helpt om de casuïstiekbespreking voor te bereiden en goed te laten verlopen. Het is daarbij voor professionals binnen UWV, gemeenten, GGZ en andere betrokken organisaties belangrijk om te blijven leren en groeien. Casuïstiekbespreking is één van de waardevolle bronnen om van te leren en om vakbekwaamheid en kennis op peil te houden.

 
Deze module ‘Arbeid als medicijn’ is in 2019 door Zorginstituut Nederland erkend als een van de kwaliteitsstandaarden. In het afgelopen jaar is er met inzet van ZonMw een e-tool ontwikkeld om cliënten, werkgevers en professionals nog meer handvatten te bieden bij het inzetten van ‘Arbeid als medicijn’. AKWA heeft verder met het maken van beeldmateriaal bijgedragen aan de volgende stap in de ontwikkeling van de module.

Om het gesprek over de invloed van werk op gezondheid en herstel te ondersteunen biedt de website https://arbeidalsmedicijn.nl/ verschillende handvatten voor cliënten, werkgevers en professionals.

Meer weten?

Neem contact op met Ard van Oosten – psychiater, bedrijfskundige en onderzoeker – via a.vanoosten@indigorijnmond.nl

Play Video

Hoofdzaak Werk-Journaal 1

In het eerste Hoofdzaak Werk-Journaal is Maureen Oude Oosterik te gast in de studio. Maureen is procesregisseur van arbeids­marktregio Twente en werkt sinds 2018 mee om de samenwerking tussen ggz en Werk & Inkomen vorm te geven. Inmiddels is deze regio een champions league-regio en dat houdt in dat hier intensief wordt samengewerkt door ggz en Werk& Inkomen en dat meer en meer mensen met een psychische kwetsbaarheid een fijne baan vinden. Vanuit de studio deelt Maureen de ervaringen en geleerde lessen uit de regio Twente. En we zien korte filmpjes uit verschillende regio’s die het verhaal van Maureen ondersteunen.

Meer Sterk door Werk

Meer lezen over dit onderwerp