Stand van zaken bij Hoofdzaak } Werk

In het Hoofdzaak Werk-Journaal is het laatste nieuws uit de regio te zien over het project Hoofdzaak } Werk, dat meer baankansen realiseert voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In het journaal ontvangen we gasten in de studio en tonen we filmpjes vanuit de verschillende arbeidsmarktregio’s, zodat regio’s bij elkaar een kijkje in de keuken kunnen nemen en van elkaars ervaringen kunnen leren. Bedoeld voor iedereen die bij dit project betrokken is en zich hard maakt voor meer duurzame banen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Hoofdzaak Werk Journaal 3

We maken de balans op

Aan tafel van het derde Hoofdzaak Werk Journaal deze keer Jan Markerink en Cris Bergmans. Met veel bestuurlijke en strategische ervaring op zak, is Jan als programmamanager dit voorjaar aan de slag gegaan voor het project Hoofdzaak } Werk. Zijn evenknie Cris Bergmans is hiervoor werkzaam geweest bij kenniscentrum Phrenos en is in die hoedanigheid betrokken geweest bij de implementatie van IPS-trajecten in de arbeidsmarktregio’s. De Hoofdzaak } Werk-trein was al even onderweg toen Markerink en Bergmans aan boord kwamen en aan hen de vraag met welke opdracht zij deze trein zijn ingestapt. Momenteel maken zij -letterlijk- een rondgang langs alle arbeidsmarktregio’s en zien zij wat goed gaat in de regio’s en wat aandacht nodig heeft. 

Verder twee reportages vanuit de regio waaruit blijkt dat er verschillende trajecten bestaan die mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen helpen op hun weg naar werk. 

Wanneer mensen met een psychische kwetsbaarheid succesvol re-integreren, levert dat een win-win-win op. Het betekent voor de persoon een waardevoller leven, maar het levert de maatschappij en de verschillende instanties die erbij betrokken zijn zoals UWV, gemeenten en zorginstellingen ook veel op. Mensen worden gelukkiger, kunnen in hun eigen onderhoud voorzien, hebben minder zorg nodig en het levert werkgevers gemotiveerde werknemers op. Het valt of staat allemaal met een goede samenwerking tussen de verschillende instanties die bij een dergelijk traject betrokken zijn. Vanuit het convenant Sterk door Werk wordt al sinds 2012 gewerkt aan samenwerking tussen ggz, UWV en gemeente om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar duurzaam werk toe te leiden. 

 

Play Video
Play Video

Kijk hier de fragmenten uit het Hoofdzaak Werk-Journaal

Play Video

“Ik mag ook gewoon mijn neus een keer stoten”
Reportage Twan van Hannen

De 34-jarige Twan van Hannen heeft ten gevolge van zijn autisme moeite met het verwerken van prikkels. Na een drukke werkdag is hij vaak te vinden in de natuur, waar hij tot rust komt en op zijn dag kan reflecteren. Dat werkte niet meer toen twee jaar geleden zijn relatie stopte en hij in een depressie belandde. Daarop verloor hij zijn baan als lasser en kwam hij thuis te zitten. Hij kreeg een WIA-uitkering en meldde zich voor zorg bij GGzE in Eindhoven. Daar startte zijn begeleider Liesbeth Meulenbroek een IPS-traject met hem bij Rema Kunststoftechniek. Samen met werkgever Marcel Martens en Liesbeth werkte Twan hard aan het terugvinden van zijn zelfvertrouwen. Dat hij fouten mag maken, of zoals hij het zelf verwoordt “Gewoon zijn neus een keer mag stoten”, helpt hem daarbij.

“Een jongensdroom kwam uit”
Reportage Björn Bouwmans

Voor Björn Bouwmans (25 jaar) uit Rosmalen is het moeilijk om emoties, zowel van zichzelf als van een ander,  te herkennen en te plaatsen. Het gevolg daarvan is dat mensen vaak over zijn grenzen gaan en dat veroorzaakt al op jonge leeftijd een burn-out.  Daarmee lijkt zijn droom om vrachtwagenchauffeur te worden in duigen te vallen. Maar door zijn behandeling  bij ggz-instelling Reinier van Arkel, komt hij in aanmerking voor een traject van de werkgerichte behandelaanpak. Sinds 2016 werkt deze instelling intensief samen met UWV Den Bosch om mensen met psychische klachten succesvol terug te laten keren naar werk.  Deze methodiek  blijkt een schot in de roos voor Björn en met behulp van zijn behandelaar en een re-integratiecoach kan hij aan de slag bij betonproducent Mebin en komt zijn jongensdroom alsnog uit.

Play Video

Samen naar Werk
Een bundel met ervaringen van cliënten en professionals met de Werkgerichte Geïntegreerde Behandelaanpak

De Werkgericht Geïntegreerde Behandelaanpak (WGB) is een methodiek om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden. Deze methode is ontwikkeld vanuit het samenwerkingsverband tussen UWV ’s-Hertogenbosch, Reinier van Arkel en twee integratiebedrijven. Zes jaar na het opzetten van de WGB zijn de verhalen vanuit de cliënten en professionals (behandelaars, maar ook arbeidsdeskundigen en re-integratiespecialisten) opgetekend in ‘Samen naar Werk’. Het beschrijft de ervaringen van mensen met een psychische kwetsbaarheid die op hun weg naar herstel op zoek gingen naar werk. Dat leverde hen van alles op: toekomstperspectief en financiële zelfstandigheid, maar ook sociale contacten, zingeving en persoonlijke waardering.  ‘Samen naar Werk’ breekt een lans voor re-integratie als onderdeel van de behandeling van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Doel is dat de Werkgerichte Geïntegreerde Behandelaanpak ook op andere plekken in Nederland ingezet zal worden.

Vragen aan Cris Bergmans?

Vragen aan Jan Markerink?

Neem dan contact op met Cris:
Cris Bergmans
06-18875012
E  cbergmans@divosa.nl

of met Jan:

Jan Markerink
T  06-19616697
E  jmarkerink@divosa.nl

Tips voor een goede samenwerking in de regio:

1. Verwoord de gezamenlijke ambitie met alle samenwerkingspartners.

2. Wat is er voor nodig om deze te verwezenlijken?

3. Bespreek behoeftes, weet van elkaar wat je kan bieden.

4. Wees innovatief en denk niet in wet- en regelgeving. 

5. Maak een regionaal convenant sterk door werk voor goede borging

6. Betrek het werkgeversservicepunt bij het project

 

7. Durf buiten de gebaande paden te gaan

8. Organiseer reguliere match-bijeenkomsten met zorg/ggz-instellingen

9. Maak gebruik van ervaringsdeskundigen in de projectaanpak

10. Zoek aansluiting met het onderwijs

11. Zorg voor kruisbestuiving en kennisuitwisseling tussen W&I en ggz

12. Betrek huisartsen en buurtteams voor het doorverwijzen naar Hoofdzaak } Werk.

Wat houdt het project Hoofdzaak } Werk precies in?

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam en betaald aan het werk. Dat is het doel van het project Hoofdzaak } Werk van het convenant Sterk door Werk. In de animatiefilm over het project is te zien hoe gemeenten, zorgverzekeraars, UWV, ggz en werkgevers met arbeidsmarktregio’s samenwerken om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar een baan te begeleiden.

Bekijk hier de animatie.

Play Video

Lees alles over het project hoofdzaak werk hier. https://sterkdoorwerk.nl/hoofdzaakwerk/

Van Q & A tot achtergrond informatie voor professionals die betrokken zijn bij het project Hoofdzaak } Werk

Lees alles over het project hoofdzaak werk hier. https://sterkdoorwerk.nl/hoofdzaakwerk/

Van Q & A tot achtergrond informatie voor professionals die betrokken zijn bij het project Hoofdzaak } Werk

WIST JE DAT?

 Re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) leidt bij 44% van de deelnemers binnen 30 maanden tot betaald werk

Arbeidsmarkt krapte
Play Video about Arbeidsmarkt krapte

Hoofdzaak Werk-Journaal 2

In dit tweede Hoofdzaak Werk-Journaal gaan we in de studio in gesprek met Kristel Kepers. Kristel is Procesregisseur van Hoofdzaak } Werk in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant en neemt namens de gemeente Tilburg aan het project deel en  werkt vanuit UWV als Senior Adviseur bij het WerkgeversServicepunt. Dit keer hebben we speciale aandacht voor de krappe arbeidsmarkt en met de vraag of dit de baankansen vergroot voor werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid.

Hoofdzaak Werk-Journaal 1

In het eerste Hoofdzaak Werk-Journaal is Maureen Oude Oosterik te gast in de studio. Maureen is procesregisseur van arbeids­marktregio Twente en werkt sinds 2018 mee om de samenwerking tussen ggz en Werk & Inkomen vorm te geven. Inmiddels is deze regio een champions league-regio en dat houdt in dat hier intensief wordt samengewerkt door ggz en Werk& Inkomen en dat meer en meer mensen met een psychische kwetsbaarheid een fijne baan vinden. Vanuit de studio deelt Maureen de ervaringen en geleerde lessen uit de regio Twente. En we zien korte filmpjes uit verschillende regio’s die het verhaal van Maureen ondersteunen.

Play Video

Meer Sterk door Werk

Meer lezen over dit onderwerp