Themadag UWV: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Themadag UWV: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Hoe vergroot UWV de baankansen voor mensen met mentale klachten?

Tijdens de themadag: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid kwamen professionals van de divisies WERKbedrijf en Sociaal-medische zaken van UWV bijeen om te kijken hoe ze samen de baankansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen vergroten. De themadag stond in het teken van ‘Bouwen aan een mentaal veerkrachtige samenleving’, waarin ‘werk als medicijn’ kan dienen, zodat mensen met een psychische kwetsbaarheid naar vermogen kunnen en mogen meedoen op de arbeidsmarkt. Kennis en ideeën werden deze dag met elkaar gedeeld om nog meer impact te kunnen realiseren. Kijk hieronder de sfeerimpressie van de dag:

Relatie mentale gezondheid en een uitkering

Werk kan herstelbevorderend werken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Van de mensen met een ernstige psychische aandoening wil 70% graag werken, helaas heeft maar 21% van deze mensen een baan. Er is een duidelijke relatie tussen een uitkeringssituatie en het gebruik van psychische zorg. Het percentage mensen met een psychische kwetsbaarheid en een uitkering is hoog. Uitkeringsgerechtigden maken drie keer zo vaak gebruik van psychische zorg als werkenden.

Stigma rond psychische kwetsbaarheid en werk

Het realiseren van duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is complex. Werkomgevingen zijn nog niet zo inclusief en gezond voor mensen met een psychische kwetsbaarheid blijkt uit de cijfers. Van de werknemers heeft 43% liever geen collega met psychische problemen en 64% van de leidinggevende zegt liever niet voor een sollicitant met een psychische kwetsbaarheid te kiezen. Terwijl 48% van de Nederlanders ooit in het leven een psychische aandoening krijgt.

Wanneer mensen ervaring hebben met een collega met psychische klachten is deze ervaring over het algemeen positief: 93% van de werknemers geeft aan persoonlijk geen negatieve ervaring te hebben met collega’s met psychische klachten. Er is dus duidelijk sprake van stigma. Uit onderzoek van Evelien Brouwers, Bijzonder Hoogleraar psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid, weten we dat de hoge werkloosheid onder mensen met een psychische kwetsbaarheid voor een groot deel komt door stigma en door de manier van communiceren of niet communiceren en veel minder door de psychische problemen zelf.

Domeinoverstijgende samenwerking

Vanuit verschillende organisaties uit diverse domeinen samen werken aan een mentaal gezonde, inclusieve samenleving is belangrijk. Dat is ook de voedingsbodem om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden en uitval op de werkvloer door psychische klachten te voorkomen.  Een goede gezondheidsbeleving in combinatie met passend duurzaam werk voor iedereen vraagt om samenwerking op verschillende niveau’s. Het vergt een samenwerking tussen professionals vanuit uitkeringsinstanties en ggz-instellingen binnen de arbeidsmarktregio’s, een goede samenwerking met werkgevers, maar ook een goede samenwerking binnen de verschillende afdelingen van UWV. Maar hoe werk je binnen UWV goed samen en wat is er nodig om mensen met een psychische kwetsbaarheid goed naar een duurzame baan te begeleiden? En wat kunnen we van elkaar leren? Dat stond deze bijeenkomst centraal.

Infographic Stigma psychische aandoeningen en solliciteren

Ben je open tijdens je sollicitatie?

Meer weten over wat je beter wel en niet kan vertellen over je psychische kwetsbaarheid tijdens een sollicitatie?

Klik hier voor de infographic.

  • Je kunt steun en begrip krijgen van leidinggevende en/ of collega’s.
  • Er kunnen werkaanpassingen worden gedaan als dat nodig is.
  • Je kunt jezelf zijn zonder dingen te hoeven verbergen én het draagt bij aan een werkklimaat waarin iedereen meetelt.
  • Minder promotiekansen, soms zelfs ontslag.
  • Minder kans op contractverlenging, minder kans op behoud van werk bij een reorganisatie.
  • Minder kans op (extra) inzet van de werkgever bij re-integratie-inspanningen.
  • Vormen van uitsluiting en loonverschillen.
Abonneer op onze nieuwsbrief
Total
0
Share