Interview met Marscha Ammerlaan van inclusieve woningcorporatie Portaal

Interview met Marscha Ammerlaan van inclusieve woningcorporatie Portaal

“Woningcorporatie Portaal doet aan inclusief wonen én werken”

Marscha Ammerlaan is adviseur Human Resource Development bij woningcorporatie Portaal, een organisatie met 52.000 sociale huurwoningen in 5 stedelijke regio’s in Midden Nederland. Marscha houdt zich bezig met het aannemen, opleiden en trainen van medewerkers waarbij haar focus ligt op inclusiviteit en diversiteit. Een hele mond vol, en kort samengevat is het haar missie om niemand op de werkvloer uit te sluiten, wat ook de achtergrond van de werknemer is. Ze zegt hierover: “Bij Portaal zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (of dat nu gaat om mensen met een lichamelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid), niet alleen als huurder welkom, maar ook als werknemer. Er wordt gekeken hoe zij – soms met de nodige aanpassingen vanuit de werkgever – aan de slag kunnen op één van de zes Portaalkantoren. Als maatschappelijk bedrijf willen we onze verantwoordelijkheid nemen door het personeelsbestand een afspiegeling te laten zijn van de mensen die onze woningen huren.”

Interview met Marscha Ammerlaan

Adviseur Human Resource Development woningcorporatie Portaal

Marscha Ammerlaan,
Adviseur Human Resource Development woningcorporatie Portaal


Meer over inclusieve woningcorporatie Portaal:


Van top tot bottom

Een mooi streven, waaraan Marscha zich sinds de Participatiewet en de Banenafspraak in 2015 met hart en ziel heeft verbonden. Maar naast die extrinsieke motivatie, moet er binnen de organisatie zelf ook draagvlak zijn. Marscha: “Bij ons is de voorzitter van het bestuur een man met een inclusieve mindset, en dat maakt uit. Ik heb gemerkt dat de initiatieven rond inclusiviteit en diversiteit bottom up kunnen worden opgestart, maar vanuit de bedrijfstop  echt moeten worden gevoed, al is het maar zodat er genoeg budget vrijgemaakt wordt.”

En daarnaast heb je in je bedrijf mensen nodig die deze thema’s een warm hart toedragen. “Meestal zijn dat de mensen die vanuit persoonlijke betrokkenheid – vaak omdat ze mensen in hun privé omgeving kennen met een kwetsbaarheid – beseffen dat iedereen een kans én de hulp verdient om aan de slag te gaan.”

Sterk door Werk | Tips van de Maand

BIJ HET AANNEMEN VAN MENSEN 
MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

  1. Zorg voor draagvlak binnen de organisatie (van hoog tot laag)
  2. Maak tijd en budget vrij
  3. Je hebt mensen nodig die deze thema’s een warm hart toedragen
  4. Zoek contact met een WerkgeversServicepunt voor ondersteuning
  5. Sta open voor gewenste aanpassingen op de werkvloer
  6. Goede begeleiding is noodzakelijk
  7. Besef dat er continue energie en tijd ingestoken dient te worden
  8. Monitor mensen goed bij onvoorziene omstandigheden zoals Corona
  9. Niet alle samenwerkingen zijn success stories, maar iedere success story creëert draagvlak

Ondersteuning WSP

Het aannemen van mensen met een psychische kwetsbaarheid gebeurt regelmatig in samenwerking met het WerkgeversServicepunt, met name voor functies bij Portaal in Utrecht en Amersfoort. “Portaal Utrecht is de regio waar nu de meeste mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn. In de andere regio’s wordt veel in de wijk gewerkt. Die functies vragen veel zelfstandigheid wat meestal niet past bij werknemers met een psychische kwetsbaarheid. Om te zorgen dat mensen vanuit een traject ook daadwerkelijk aan het werk blijven bij ons, is een goede begeleiding nodig. En die is het best te bieden in een kantooromgeving.”

“In Utrecht is het allemaal begonnen met een vacature die we beschikbaar hadden voor een bedrijfspandbeheerder, een soort conciërge voor ons kantoor. Die plek werd ingevuld door een man met een psychische kwetsbaarheid. Hij werkt nog steeds bij ons, inmiddels op basis van een contract voor onbepaalde tijd. Zijn plaatsing liep zo succesvol omdat hij een goed duo vormt met de collega die hem begeleidt. Bij zijn werkzaamheden (van het bijvullen van papier van de printer tot het uitvoeren van kleine reparaties), komt hij iedereen op kantoor tegen. Doordat hij zeer sociaal is en met iedereen een praatje maakt tijdens zijn werk, leerde iedereen hem snel kennen.

Eerste succes zorgt voor draagvlak

Omdat de eerste plaatsing zo positief is verlopen, werd het draagvlak bij Portaal voor het aannemen van en banen creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid steeds groter. Toch is het niet direct gezegd dat -als iemand met een kwetsbaarheid eenmaal op de juiste plek zit en goed meedraait – de boel dan in kannen en kruiken is. Marscha hierover: “Het is goed om te beseffen dat er continu energie en tijd in gestoken moet worden om een werknemer met een kwetsbaarheid duurzaam aan het werk te houden. Zo hebben we een collega met een auditieve beperking die een andere teamleider kreeg, die niet bij haar aanname betrokken is geweest. Dat maakte dat hij wat verder van haar afstond, en er was echt tijd en inspanning nodig van beiden om weer opnieuw een band te smeden, om dit traject opnieuw te laten slagen. Het is een voorbeeld van als het eenmaal goed loopt, het niet gezegd is, dat het goed blijft lopen.”

En dan zijn er ook nog de onvoorziene omstandigheden, zoals Corona. Marscha vertelt: “Door Corona werden de mensen van kantoor gedwongen om vanuit huis te gaan werken. Omdat ik daar -zeker in het begin- zelf veel moeite mee had, ben ik de collega’s met een kwetsbaarheid gaan bellen, om te checken of dat voor hen ook problematisch was.

Toen bleek dat er één werknemer was die juist goed gedijde in haar thuisomgeving, maar de meeste mensen hadden er echt problemen mee. Sommigen dreigden zelfs in een sociaal isolement te raken, of draaiden het dag-en nachtritme om. We hebben die mensen teruggehaald naar kantoor, maar dat bleek niet altijd de oplossing. Simpelweg omdat andere collega’s vanuit huis bleven werken, kon de begeleiding niet altijd vanuit dezelfde persoon worden voortgezet. Gelukkig hebben we alle mensen met een kwetsbaarheid kunnen behouden; iedereen is hier, ook na Corona, nog steeds aan het werk.”

“Wij gaan de recepties van alle kantoren bemensen met mensen met een psychische kwetsbaarheid”

Door je oogharen kijken

Op de vraag hoeveel werknemers met een (psychische of lichamelijke) kwetsbaarheid Portaal inmiddels aan het werk heeft, kan Marscha niet direct antwoord geven. “Er is wel wat verloop; sommige mensen die door middel van een traject zijn binnengekomen, zijn  inmiddels ook weer weg. Zoals gezegd; niet alle verhalen zijn success stories, dat hoort er ook bij. Maar onlangs is er een dame met pensioen gegaan, en dat was eigenlijk heel positief; na jaren een WIA-uitkering te hebben gehad, is ze uiteindelijk toch vanuit werk hier bij Portaal haar pensioen in gegaan. Dat had ze zelf nooit gedacht.”

Marscha kent wel alle mensen die via het WerkgeversServicepunt of een re-integratie bedrijf aan de slag zijn: “Dat zijn er op dit moment tien, en er komen er binnenkort nog vier bij. Wij gaan de recepties van alle kantoren bemensen met mensen met een psychische kwetsbaarheid.”

Dan komt Marscha op de valreep nog met een interessante kwestie : “Er is dus een groep mensen van wie ik weet dat ze een kwetsbaarheid hebben, want dat hebben ze met me gedeeld bij hun sollicitatie. Of ze komen vanuit de registratie bij de Banenafspraak. Die aantallen zijn bekend. Maar als je door je oogharen naar het hele personeelsbestand kijkt, dan weet ik zeker dat er veel meer mensen zijn die tot deze doelgroep zouden behoren. Alleen soms weten ze dat (bewust of onbewust) zelf niet, of zijn ze nooit in een uitkeringssituatie geweest. Of ze hebben tijdens hun loopbaan bij Portaal iets meegemaakt waardoor ze die psychische kwetsbaarheid hebben gekregen die ze de rest van hun leven bij zich zullen dragen. Ik wil maar zeggen; er zijn volgens mij bij ons – maar natuurlijk ook bij andere bedrijven – meer mensen met een psychische of andersoortige kwetsbaarheid aan het werk dan wij weten. De vraag is dus hoe erg het is, dat we geen exacte cijfers kunnen opnoemen.”

En daarmee slaat Marscha de spijker op z’n kop; Een bedrijf dat inclusiviteit als kernwaarde omarmt, heeft de focus niet op cijfers en aantallen, maar op mensen liggen.

5 HANDVATTEN
OM JE MEDEWERKER 
MET PSYCHISCHE KLACHTEN TE ONDERSTEUNEN

Abonneer op onze nieuwsbrief
Total
0
Share