Biedt arbeidskrapte kansen voor Hoofdzaak } Werk?

In het Hoofdzaak Werk-Journaal is het laatste nieuws uit de regio te zien over het project Hoofdzaak } Werk, dat meer baankansen realiseert voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In het journaal ontvangen we gasten in de studio en tonen we filmpjes vanuit de verschillende arbeidsmarktregio’s, zodat regio’s bij elkaar een kijkje in de keuken kunnen nemen en van elkaars ervaringen kunnen leren. Bedoeld voor iedereen die bij dit project betrokken is en zich hard maakt voor meer duurzame banen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

In dit Hoofdzaak Werk Journaal

In dit tweede Hoofdzaak Werk-Journaal gaan we in de studio in gesprek met Kristel Kepers. Kristel is Procesregisseur van Hoofdzaak } Werk in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant en neemt namens de gemeente Tilburg aan het project deel en  werkt vanuit UWV als Senior Adviseur bij het WerkgeversServicepunt. Dit keer hebben we speciale aandacht voor de krappe arbeidsmarkt en met de vraag of dit de baankansen vergroot voor werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid.

We praten met Kristel over de bereidwilligheid van werkgevers om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen. We stellen haar de vraag hoe je zorgt dat de match tussen werkgever en werknemer zorgvuldig gemaakt wordt? En of werkgevers bereid zijn daarvoor de nodige aanpassingen te doen aan een functie, werkplek en werktijden?

Verder een reportage van woningcorporatie Portaal. Een mooi voorbeeld van een werkgever die inclusiviteit en diversiteit van het personeelsbestand hoog in het vaandel heeft staan.

Wanneer mensen met een psychische kwetsbaarheid succesvol re-integreren, levert dat een win-win-win op. Het betekent voor de persoon een waardevoller leven, maar het levert de maatschappij en de verschillende instanties die erbij betrokken zijn zoals UWV, gemeenten en zorginstellingen ook veel op. Mensen worden gelukkiger, kunnen in hun eigen onderhoud voorzien, hebben minder zorg nodig en het levert werkgevers gemotiveerde werknemers op.
Het valt of staat allemaal met een goede samenwerking tussen de verschillende instanties die bij een dergelijk traject betrokken zijn. Vanuit het convenant Sterk door Werk wordt al sinds 2012 gewerkt aan een samenwerking tussen ggz, UWV en gemeente om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar duurzaam werk toe te leiden. Steeds meer partijen hebben zich bij Sterk door Werk aangesloten en dankzij financiële steun van het kabinet is het moment nu daar dat het convenantproject Hoofdzaak } Werk concrete trajecten kan uitvoeren met als doel duurzame plaatsingen.

Arbeidsmarkt krapte
Play Video
Arbeidsmarkt krapte
Play Video about Arbeidsmarkt krapte

Kijk hier de fragmenten uit het Hoofdzaak Werk-Journaal

Play Video

Reportage werkgever Portaal

Als adviseur Human Resource Development bij woningcorporatie Portaal heeft Marscha Ammerlaan inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel staan. Dat is deels het gevolg van de Banenafspraak in 2015, maar meer nog is het de inclusieve wind die door het bedrijf waait. In het filmpje legt Marscha uit waarom de dienstverbanden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (dat kunnen werknemers zijn met een lichamelijke beperking maar ook met een psychische kwetsbaarheid) vaak zo succesvol verlopen bij Portaal. Welke investering doet de woningcorporatie om dit te bereiken? Hoe verloopt de matching? Hoe ziet de begeleiding er uit? En hoe worden de werk-en kantoorruimtes ingericht?

Marscha biedt een blik in de werkomgeving van Portaal en vertelt over de do’s en dont’s van het inclusieve werkgeverschap.

 

Reportage werknemer Portaal

Suzan is bij Portaal terecht gekomen via een IPS-traject. Na een lange periode van uitval vond ze haar eerste baan door middel van een uitgebreid matchingstraject met de woningcorporatie. Onder begeleiding van haar IPS-coach Anke zette Suzan (opnieuw) haar eerste stappen op de werkvloer. Waar ze voor haar eerste functie binnen het bedrijf nog niet heel prominent aanwezig en zichtbaar was, is dat voor haar huidige baan beslist niet het geval: Sinds kort bemenst Suzan -samen met twee andere collega’s met een psychische kwetsbaarheid- de receptie van het hoofdkantoor van Portaal in Utrecht. Daarmee is ze letterlijk het visitekaartje van het bedrijf geworden; een baan die ze voor zichzelf in het verleden niet voor mogelijk zou hebben gehouden.

Play Video

Vragen aan Kristel Kepers?

Kristel is Procesregisseur van Hoofdzaak } Werk in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant en neemt namens de gemeente Tilburg aan het project deel en  werkt vanuit UWV als Senior Adviseur bij het WerkgeversServicepunt.

Heb je vragen aan Kristel Kepers over de werkwijze in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant? Of wil je meer weten over de mogelijke inzet van het WerkgeversServicepunt bij het matchen van werkgever en werknemer?

Neem dan contact op met Kristel:
Kristel Kepers
T  06 11 03 64 00
E  Kristel.kepers@uwv.nl  | www.wspmiddenbrabant.nl

Wat houdt het project Hoofdzaak } Werk precies in?

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam en betaald aan het werk. Dat is het doel van het project Hoofdzaak } Werk van het convenant Sterk door Werk. In de animatiefilm over het project is te zien hoe gemeenten, zorgverzekeraars, UWV, ggz en werkgevers met arbeidsmarktregio’s samenwerken om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar een baan te begeleiden.

Bekijk hier de animatie.

Play Video

Lees alles over het project hoofdzaak werk hier. https://sterkdoorwerk.nl/hoofdzaakwerk/

Van Q & A tot achtergrond informatie voor professionals die betrokken zijn bij het project Hoofdzaak } Werk

Lees alles over het project hoofdzaak werk hier. https://sterkdoorwerk.nl/hoofdzaakwerk/

Van Q & A tot achtergrond informatie voor professionals die betrokken zijn bij het project Hoofdzaak } Werk

WIST JE DAT?

 Re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) leidt bij 44% van de deelnemers binnen 30 maanden tot betaald werk

Generieke module Arbeid als Medicijn

Hoe kun je als professional mensen met psychische problemen zo ondersteunen dat ze duurzaam aan de slag kunnen? Dat lukt alleen door samen te werken. Door het gesprek over werk zowel met de cliënt als met de collega-professionals uit andere organisaties aan te gaan.

Om het gesprek over werk op gang te brengen is er een generieke module ontwikkeld. 

De gespreksleidraad Arbeid als Medicijn  is bedoeld om tijdens de intake en de behandeling gericht aandacht te besteden aan de rol van arbeid bij het ontstaan, het voortduren en het herstel van psychische problemen. Daarnaast is er nu ook de leidraad casuistiek. Deze leidraad helpt om de casuïstiekbespreking voor te bereiden en goed te laten verlopen. Het is daarbij voor professionals binnen UWV, gemeenten, GGZ en andere betrokken organisaties belangrijk om te blijven leren en groeien. Casuïstiekbespreking is één van de waardevolle bronnen om van te leren en om vakbekwaamheid en kennis op peil te houden.

 
Deze module ‘Arbeid als medicijn’ is in 2019 door Zorginstituut Nederland erkend als een van de kwaliteitsstandaarden. In het afgelopen jaar is er met inzet van ZonMw een e-tool ontwikkeld om cliënten, werkgevers en professionals nog meer handvatten te bieden bij het inzetten van ‘Arbeid als medicijn’. AKWA heeft verder met het maken van beeldmateriaal bijgedragen aan de volgende stap in de ontwikkeling van de module.

Om het gesprek over de invloed van werk op gezondheid en herstel te ondersteunen biedt de website https://arbeidalsmedicijn.nl/ verschillende handvatten voor cliënten, werkgevers en professionals.

Meer weten?

Neem contact op met Ard van Oosten – psychiater, bedrijfskundige en onderzoeker – via a.vanoosten@indigorijnmond.nl

Play Video

Hoofdzaak Werk-Journaal 1

In het eerste Hoofdzaak Werk-Journaal is Maureen Oude Oosterik te gast in de studio. Maureen is procesregisseur van arbeids­marktregio Twente en werkt sinds 2018 mee om de samenwerking tussen ggz en Werk & Inkomen vorm te geven. Inmiddels is deze regio een champions league-regio en dat houdt in dat hier intensief wordt samengewerkt door ggz en Werk& Inkomen en dat meer en meer mensen met een psychische kwetsbaarheid een fijne baan vinden. Vanuit de studio deelt Maureen de ervaringen en geleerde lessen uit de regio Twente. En we zien korte filmpjes uit verschillende regio’s die het verhaal van Maureen ondersteunen.

Meer Sterk door Werk

Meer lezen over dit onderwerp