Gesprek met staatssecretaris SZW Dennis Wiersma, de werknemer, werkgever, IPS-coach en hoogleraar aan tafel

Staatssecretaris Wiersma op congres Sterk door Werk

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersma schoof op het Sterk door Werk congres in 2021 aan na de eerste workshopronde en vertelde openhartig over zijn ervaring met psychische kwetsbaarheden in zijn eigen omgeving. Daarna sprak hij over de 18 miljoen die het kabinet voor dit jaar heeft uitgetrokken om mensen met een psychische kwetsbaarheid via een IPS-traject naar werk toe te leiden. Met Wiersma werd gesproken over hoe dit geld wordt ingezet, en waarom een opschaling van het aantal IPS-trajecten nodig of misschien zelfs noodzakelijk is.

Werk als medicijn

Vanuit de bestuurders die ’s ochtends aan tafel zaten, was de vraag geformuleerd of het onderwerp ‘werk als medicijn’ leeft op het ministerie van SZW en, misschien nog wel belangrijker, of het project in de nabije toekomst een meer structurele financiering kan verwachten. Continuïteit, borging van eerder geboekte successen: het valt of staat met de toezegging van geld.

Een ander belangrijk bespreekpunt, of misschien beter verwoord; knelpunt, is het ingewikkelde systeem van wet-en regelgeving dat vaak bij alle betrokkenen leidt tot frustratie en opschaling van toeleidingen naar (betaald) werk zelfs in de weg kan staan.

Vaak lopen werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid vast in het web der bureaucratie, en voelen zich daardoor ongehoord en ongezien bij de instanties. Aan de staatssecretaris werd gevraagd of er op korte termijn een oplossing kon komen, door misschien het zorgsysteem te vereenvoudigen. Dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is, werd uit zijn antwoord wel duidelijk.

Een belangrijk onderwerp dat de revue passeerde, was de huidige krapte op de arbeidsmarkt enerzijds, afgezet tegen het grote aantal werkzoekenden met een mentale kwetsbaarheid anderzijds. Wat zou Wiersma hierin kunnen betekenen zodat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker kunnen vinden?

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersma

Bekijk hier het gesprek met Staatssecretaris Wiersma

Staatssecretaris Wiersma ook in gesprek met praktijk

De staatssecretaris sprak met werknemer Rochae, werkgever Marlon Muller, IPS-coach Merel van Maanen en hoogleraar Evelien Brouwers over het nut van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid


Werknemer Rochae

Na het gesprek waarbij staatssecretaris Dennis Wiersma alleen aan tafel zat bij Pearl en Thomas, sloten werknemer Rochae, werkgever Marlon Muller, IPS-coach Merel van Maanen en hoogleraar Psychische Gezondheid en Duurzame Inzetbaarheid in Arbeid, Evelien Brouwers aan. In deze tafelbezetting werd vooral gesproken over hoe de toeleiding naar werk in de praktijk verloopt, wat de hobbels zijn, maar zeker ook wat het oplevert. Werknemer Rochae heeft een baan gevonden via een IPS-traject en werkt inmiddels drie jaar met veel plezier als assistent zaalbeheerder bij Sporthallen Zuid in Amsterdam. Hij vertelde hoe werk hem heeft geholpen in zijn herstel. “Ik vind het fijn om bezig te zijn en dat ik op deze manier mijn bijdrage kan leveren aan de maatschappij.”

SdW Congres Rochae

Werknemer Rochae


Werkgever Marlon Mulder

Werkgever Marlon ziet dat Rochae heel gemotiveerd is om te werken en dat hij op zijn plek zit: “Rochae is een op en top gastheer die goed meedraait in het team.” Ook voor Marlon is de ondersteuning, geboden door IPS-coach Merel prettig. Het ondersteunen van werknemers met een psychische kwetsbaarheid is maatwerk en de kennis van Merel met deze doelgroep is voor Marlon van toegevoegde waarde.

SdW Congres Marlon Mulder

Werkgever Marlon Mulder


IPS-coach Merel van Maanen

IPS-coach Merel ziet wat het werk met Rochae doet: “Door zijn baan is Rochae assertiever geworden, heeft meer zelfvertrouwen gekregen en is sociaal enorm gegroeid. Bovendien herstelt hij tegenwoordig sneller als hij zich mentaal wat minder goed voelt.” Dankzij het IPS-traject is Rochae uit de Wajong-uitkering en heeft hij nu een reguliere baan met een vast contract.

SdW Congres IPS-coach Merel van Maanen

IPS-coach Merel van Maanen


Hoogleraar Evelien Brouwers

Hoogleraar Evelien Brouwers is de autoriteit op het gebied van inclusie op de werkvloer van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij is verbonden aan de Tilburg University en doet onderzoek naar wat werknemers ‘van waarde’ vinden voor hun welzijn, wat hun keuzemogelijkheden zijn om deze waarden te realiseren, en over hoe persoonlijke- en of omgevingsfactoren de realisatie hiervan belemmeren of juist mogelijk maken. In het gesprek vertelde zij over stigma als onderschat obstakel voor duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt: Zowel vooroordelen onder werkgevers als behandelaren, als zelfstigma kunnen ertoe leiden dat mensen met een psychische kwetsbaarheid minder goed hun weg vinden naar betaald werk.

SdW Congres Hoogleraar Evelien Brouwers

Hoogleraar Evelien Brouwers

Bekijk hier de video van het gesprek met Wiersma en de praktijk

Abonneer op onze nieuwsbrief
Total
0
Share